Noga utvalt
Alltid ekologiskt

Då jag startade à la eco var det utifrån ett behov att kunna erbjuda ekologisk hudvård och kroppsvård som verkligen kan stå för ordet ekologisk och naturlig hela vägen - från frö till kompost. Jag ville göra det enklare att hitta ekologiska produkter som håller vad de lovar, och har därför valt att endast företräda varumärken där slutprodukterna har uppnått ekologisk certifiering av en oberoende organisation. 

Ekologisk certifiering av slutprodukter ställer stora krav men ger en oberoende garanti för att dessa verkligen är så naturliga som vi påstår. Först då kan vi vara säkra på att varorna håller ekologisk standard genom hela produktionen.


Varor att lita på
Man skall inte behöva vara kemist för att veta att man handlar inte bara miljövänligt utan också kemikaliefritt. Därför har jag hittills valt varor som har ekologisk certifiering av Soil Association. Detta är ingen slump. De är den organisation som har de strängaste kraven i världen för ekologisk certifiering av hygienprodukter, både vad gäller det ekologiska innehållet och miljövänlighet. De är dessutom oberoende av de tillverkande företagen och gör opartisk granskning och täta kontroller av godkända produkter och ingredienser. Med deras logotype på etiketterna träder automatiskt en "fri-från"-lista in som garanterar att inga tveksamma kemikalier finns med, samtidigt som det ekologiska innehållet uppnår en hög "lägsta-nivå". Tillverkning, förpackningar och biologisk nedbrytbarhet måste svara mot de strängaste kraven för att de skal lgodkänna en produkt.  

Som konsument har du rätt att få grundlig information om de ingredienser som ingår i de varor du köper. På alla produktsidor finns en komplett innehållsförteckning. 

Vår värdegrund
I allt vi gör ligger fokus på:

Hälsa: De varumärken vi företräder har människors hälsa i fokus, och vi värnar om allas rätt att inte behöva utsätta sig för onödig belastning från kemiska produkter eller produkter som kan innehålla kemikalierester.

Rättvisa: Alla produkter som vi säljer är rättvist tillverkade genom hela produktionskedjan. För att få ekologisk certifiering av Soil Association måste tillverkaren även visa socialt ansvar. Om arbetsvillkor och sociala förhållanden vid produktionsplatsen är undermåliga eller ersättningen för dålig kan produkter underkännas vid ekologisk certifiering. Tillverkningskedjan kontrolleras så att man följer Internationella Arbetsorganisationen ILO:s konventioner samt FN:s Barnkonvention och Konventionen om mänskliga rättigheter. Bönder och arbetare skall ha skäligt betalt, en god arbetsmiljö, social rättvisa och rätt att organisera sig fackligt.

Djurrätt: Vi handlar inte med några produkter som är djurtestade. Inte heller får några ingredienser ha testats på djur. De allra flesta av våra produkter är dessutom veganska, undantag är några varor som innehåller ekologiskt bivax och propolis.

Miljö: Som krav på samtliga av våra produkter har vi att de ska belasta vår miljö så lite som möjligt under hela sin livscykel - från frö till kompost. Innehållet i förpackningarna skall vara biologiskt nedbrytbart, och produktionskedjan skall vara kontrollerad av en oberoende part som verifierar att även produktion och förpackningar håller ekologisk standard.

Juste handel: 
Juste och rättvis handel är viktigt och jag är därför noga med att välja leverantörer som står för samma etiska värderingar som vi och som erbjuder produkter med miljö, hälsa och människors välbefinnande i centrum. De varor vi säljer skall vara ekologiska, GMO-fria, biologiskt nedbrytbara, ej djurtestade och kunna stå för goda arbetsförhållanden genom hela produktionskedjan.

à la eco AB distribuerar endast varumärken där tillverkaren gett oss ensamrätt för svensk distribution. Juste handel innebär för oss inte bara att vi värnar om människor och miljö i andra världsdelar. Vår policy är att vi även skall respektera andra aktörer på den svenska marknaden. Eftersom vi anser att juste handel också betyder att man inte åker snålskjuts på andra företags arbete och kostnader för att marknadsföra de produkter man säljer handlar vi därför inte med varor vars tillverkare gett detta förtroende till någon av våra konkurrenter.

Du hittar våra varor i välsorterade mataffärer samt hälsokost- och ekobutiker överhela landet.