Noga utvalt
Alltid ekologiskt

Framtidens påse är
av majs! 

Här hittar du komposterbara avfallspåsar av 100% majs.
Våra komposterbara påsar bryts ner helt i en välskött
hemkompost eller kommunens komposterbara avfall
inom ett par månader. Avfallspåsarna kan även
hanteras som återvinningsbar plast. För dig som har
hund eller katt har vi komposterbara hundpåsar för
husdjursavfall.